Novice

Domov

 

 

Poročilo o delovanju društva v letu 2007

 

 

Na Občnem zboru društva 25.03.2008 v Nedelici, je bilo s strani predsednika podano sledeče poročilo o delovanju društva v l. 2007.

 

Delovanje društva je obsegalo:

-Izvedbo prireditve Odprtih vrat Kovačeve domačije (23.06.2007)

-Organizacijo obiskov(osnovne šole, upokojenci, kolesarji, zdomci)

-sodelovanje z Zavodom za ohranjanje kulturne dediščine Maribor

( priprava materialov za razpis sofinanciranja obnove kulturnih spomenikov. Žal smo bili uvrščeni le na rezervno listo).

 

Zbor je poročilo sprejel in ugotovil, da so bili v celoti doseženi zastavljeni cilji delovanja za leto 2007.

 

 

 

Za društvo Panis

 

Štefan Kovač,

predsednik

 

 

 

 

V Nedelici, 25. 3. 2008